Entreprenörskolan

Entreprenörskolan är till för dig som efter fyra års ingenjörsstudier vill applicera dina tekniska kunskaper, på riktigt, i en innovativ kommersialiseringsprocess. Antingen genom att starta ett eget teknikbaserat företag, alternativt utveckla en affärsidé för ett företag i start-up fas, eller genom att medverka i ett affärsutvecklingsprojekt på ett större eller medelstort högteknologiskt företag. Genom Entreprenörskolan får du därmed möjlighet att utveckla ditt intresse för teknik i den affärsmässiga riktning som du själv vill. Med hjälp av det nätverk som finns på plats stöttar vi dig att ta steget ut i företagsvärlden redan ett år innan examen. Utbildningen är därför till för dig som vill testa din egen drivkraft och kreativitet, samtidigt som du erhåller en civilingenjörsexamen. 

Entreprenörskolan kombinerar undervisning i universitetsmiljö med praktiska tillämpningar i existerande affärsverksamheter eller i samarbete med innovationssystemets olika aktörer. Det betyder att utbildningsåret blir mycket intensivt men även rikt på erfarenheter. Utbildningsåret kräver att du både studerar som vanligt, samt aktivt integrerar dina tekniska specialistkunskaper i ett skarpt affärsprojekt. Nyckeln är din vilja att bidra till en innovativ förändring, något som ofta åstadkoms genom entreprenöriella processer. Du får en bred förståelse för olika former av entreprenörskap och innovationsprocesser, samt deras villkor. Nytt inför hösten 2020 är även ett utökat fokus på Sveriges internationella konkurrensfördel - hållbart företagande. 

30 hp består av kurser under hösten, med inriktning mot teknikbaserad och hållbar affärsutveckling, marknadsanalys, samt ledning och styrning av kunskapsintensiva företag. Dessutom behandlas moment som patentering, licensiering samt avtal och förhandling. Under våren följer 30 hp projektarbete/examensarbete, med ingenjörsmässigt djup och vetenskaplig höjd. Du registreras och examineras inom ditt studieprogram, men projektet och examensarbetet är oftast ett grupparbete som genomförs av 2-3 studenter, ibland från olika program. Syftet är att praktiskt träna och tillämpa teoretisk kunskap från kursdelen, samtidigt som den tekniska delen är avsedd för att tillämpa, fördjupa och nyttiggöra de kunskaper som du har förvärvat tidigare i din utbildning. Genom att träna på att samarbeta mellan olika tekniska kunskapsområden i projektdelen, så blir du även mer redo inför framtiden avseende den samarbetsförmåga som krävs på företag. På Entreprenörskolan stimuleras interaktion och mångsidighet, eftersom dessa anses grundläggande för att åstadkomma nytänkande och innovativa processer.

Entreprenörskolan består av ett lärarlag från avdelningen för Industriell Teknik, under ledning av universitetslektor och docent Annika Skoglund. 

Läs mer om Entreprenörskolan i kursplanen

Se mer av EntreprenörskolanSå här beskriver några studenter sina erfarenheter av Entreprenörskolan.