Vår forskning

Forskningen ligger i linje med den utbildning vi bedriver inom avdelningen. Detta för att kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning inom våra program och kurser. 

Forskningen (ett urval av den forskning som pågår):

  • Verksamhet och ledningssystem som ger företag förmåga att styra och leda verksamheten på mer hållbart sätt.
  • Forskning med fokus på de mjuka delarna såsom ledarskap, kommunikation, förändrings- och projektledning samt gruppdynamik (framför allt inom lean-konceptet)
  • Organisatoriskt lärande samt uppdrags- och ansvarsförståelse som lärprocesser formas och omformas under hela yrkesverksamma livet och är en viktig del av yrkeskompetensen i dagens föränderliga näringsliv.
  • Kvalitetsutveckling och hållbara utvecklingsmodeller som inkluderar mätningar och bedömningar rörande hållbarhet. 
  • Hållbar destinationsutveckling
  • Kvalitetsutveckling i högre utbildning - vi kombinerar forskning om kvalitetstekniska arbetssätt och verktyg med modeller för pedagogisk djupinlärning
Medeltida ringmur med det så kallade Kruttornet i Visby. Foto: Maria Fredriksson
Medeltida ringmur med det så kallade Kruttornet i Visby. Foto: Maria Fredriksson